Ojcowskie spotkania przy ogniu!

Zapraszamy serdecznie do naszej osady Pra-Ojców. Szczegóły spotkania w linku poniżej Spotkania w Ojcowie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ojcowskie spotkania przy ogniu! została wyłączona

Propozycja dla nauczycieli i wychowawców szkół z terenu Gminy Wadowice

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, które jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wadowice
i realizowane przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „Archezja”.

Program szkolenia jest rekomendowanych przez ORE, MEN i PARPA.

Głównym cel szkolenia jest ułatwienie pracy nauczyciela, wychowawcy w codziennym zmaganiu się z trudami w procesie wychowania dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia Uczestnicy będą mogli zapoznać się z konkretnymi i sprawdzonymi narzędziami pracy
z dzieckiem oraz poznać odpowiedzi na pytania:

 • jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami,
 • jak zachęcać dziecko do współpracy,
 • jak stawiać granice i co robić zamiast karania,
 • jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
 • jak nie etykietować, nie przypisywać destrukcyjnych ról i jak wyprowadzać dzieci z nich,
 • jak budować prawdziwe poczucie własnej wartości poprzez konstruktywną pochwałę
  i krytykę oraz
 • jak wspierać samodzielność dziecka.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych i będzie realizowane poprzez warsztaty oraz konsultacje.

Liczba miejsc jest ograniczona, z jednej szkoły mogą wziąć udział 2 osoby.

Nabór trwa do 10 września 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tu Formularz zgłoszeniowy  Skan formularza proszę przesyłać na adres mailowy: biuro@archezja.com.

Miejsce szkolenia: W.S.I.S.K.A. Victoria, 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 7.

Terminy szkolenia podane są w poniższej tabeli.

Grupa Zjazd I Zjazd II
Data Godzina Data Godzina
I 20.09.2019

21.09.2019

11 – 18

9 – 17

27.09.2019

28.09.2019

11 – 18

9 – 17

II 11.10.2019

12.10.2019

11 – 18

9 – 17

18.10.2019

19.10.2019

11 – 18

9 – 17

Trenerzy:

Karolina Kmiecik Jusięga – Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Nauk
o Rodzinie Akademii Ignatianum w Krakowie, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców. Autorka i współautorka książek i projektów profilaktycznych.

Magdalena Sabik – Pedagog specjalny, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców oraz Pozytywnej Dyscypliny. Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia
dla nauczycieli, rodziców i wychowawców.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Propozycja dla nauczycieli i wychowawców szkół z terenu Gminy Wadowice została wyłączona

Szkolenie dla realizatorów programu profilaktyki zintegrowanej CUDER

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla realizatorów programu profilaktyki zintegrowanej CUDER.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: biuro@archezja.com do dnia 20 sierpnia.

Szkolenie_30-31.08.2019 rok

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szkolenie dla realizatorów programu profilaktyki zintegrowanej CUDER została wyłączona

Małopolskie Dni Rodziny 2019

W dniach od 12.05 do 22.05.2019 roku odbywały się  Małopolskie Dni Rodziny 2019. Wydarzenie zostało objęte patronatem wicepremier Beaty Szydło, wzięli w nim udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz i Anna Pieczarka z zarządu województwa. W środę, 22 maja, Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja” również przygotowała atrakcję dla uczestników tego wydarzenia. Graliśmy w grę planszową CUDER, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Małopolskie Dni Rodziny 2019 została wyłączona

Szkolenie dla Realizatorów Programu Profilaktyki Zintegrowanej CUDER

Szanowni Państwo!

Termin planowanego szkolenia został zmieniony na dzień 27 – 28 kwiecień 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@archezja.com do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szkolenie dla Realizatorów Programu Profilaktyki Zintegrowanej CUDER została wyłączona

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Realizatorów Programu Profilaktyki Zintegrowanej CUDER

Miejsce:
Dom Kultury w Skale
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42
Termin:
30.03.2019 rok – godz. 10:00 – 19:00
31.03.2019 rok – godz. 10:00 – 19:00
Inwestycja: 300 zł
W cenie materiały szkoleniowe i obiad (śniadania i kolacja we własnym zakresie).
Dodatkowe możliwości noclegu – 50 zł/doba
Dobra atmosfera i życzliwy klimat – bezcenny
Po ukończeniu szkolenia wystawiamy certyfikat.

Szkolenie_30-31.03.2019 rok

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zapraszamy do udziału w szkoleniu Realizatorów Programu Profilaktyki Zintegrowanej CUDER została wyłączona

„BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU” ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna

Miło nam poinformować wszystkich, że jesteśmy twórcami ogólnopolskiej Kampanii
“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”.


Czy kampania ma sens?

– tak uznało kilkuset nauczycieli i blisko tysiąc rodziców, którzy dotychczas brali udział w zajęciach, opracowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA”. Tego samego zdania jest Minister Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt.

Dzięki temu, z radością proponujemy sprawdzone, ewaluowane, zajęcia dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane w przyszłości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Nasza fundacja jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.


Po co to robimy?

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.

Aby to osiągnąć, chcemy zrobić pierwszy krok – nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.

 • Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
 • Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
 • Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

Właśnie po to opracowaliśmy kampanię “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zapraszamy na Konferencję

Konferencja

„Profilaktyka zintegrowana w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w Konferencji pt.: „Profilaktyka zintegrowana w Gminie Jerzmanowice – Przeginia ”, która odbędzie się 1 października 2018 roku, w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97 (w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki).

Organizatorami konferencji są: Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja.

Celem Konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej oraz przedstawienie wyników najnowszych badań z realizacji programów profilaktyki zintegrowanej prowadzonych w Szkołach na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

Program konferencji

 1. Otwarcie konferencji, godz.: 10:00 – 10:15
 2. Wystąpienie Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbara Nowak, godz.: 10:15 – 10:30
 3. Wykład „Profilaktyka zintegrowana”, godz.: 10:30 – 11:15, dr Karolina Kmiecik Jusięga – pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie
 4. Przerwa kawowa, godz.: 11:15 – 11:45
 5. Prezentacja raportu z realizacji programów profilaktyki zintegrowanej realizowanych w Szkołach na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia, godz.: 11:45 – 12:15, Tomasz Gubała – Prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja
 6. Dobre praktyki, godz.: 12:15 – 12:45
 7. Dyskusja, godz.: 12:45 – 13:15

zaproszenie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Gra terenowa „Pocztówki znad granicy”

Czy wiedzieliście, że granica zaborów: austriackiego i rosyjskiego dzieliła tereny dzisiejszej gminy Zielonki niemal dokładnie na dwie połowy? Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądało życie na terenie przeciętym granicą na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej, weźcie udział w naszej zabawie. Czeka na Was kilka zadań, dzięki którym pomożecie polskiemu podziemiu, nie dacie się oszukać przemytnikowi, upamiętnicie bohatera powstania, a przede wszystkim – sprawicie, aby dawno niewidziany krewny z Nadwiślańskiego Kraju wreszcie przyjechał do Was w odwiedziny.

Początek gry w niedzielę, 9 września 2018, o godzinie 15:15 w Parku Wiejskim w Zielonkach (podczas XIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych).

Gra trwa około 3 godzin i jest związana z wysiłkiem fizycznym, związanym z pokonywaniem jej trasy na rowerze. Łączna długość trasy wynosi ok. 10 km. Trasa będzie przebiegać drogami polnymi, ścieżkami rowerowymi oraz częściowo drogami publicznymi z ruchem samochodowym.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy:  biuro@archezja.com.

Prosimy zapoznać się z regulaminem gry terenowej: Regulamin gry Pocztówka znad granicy

ckpir zielonki dołącz do gry „Pocztówki znad granicy”

 

Serdecznie zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Bliżej – pełna łączność

Inicjatywa Tato.Net zaprasza Cię na warsztaty „Bliżej – pełna łączność”, czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.

Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opiekuńczość.

Szczegóły: tato.net/w/blojcow

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz