Alkohol kradnie wolność

Alkohol kradnie wolność –  krótkie zajęcia profilaktyczne

I. Adresat

Program adresowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjum, czyli grupy wiekowej mogącej podejmować pierwsze próby z alkoholem.

II. Cele programu

Pokazanie alkoholu jako czynnika zagrażającego rozwojowi młodego człowieka

Podniesienie wieku inicjacji alkoholowej i powiązanych z nią zachowań -agresywnych

Wspólne wypracowanie zdrowych sposobów na poprawianie nastroju

III. Opis programu

Celem  zajęć jest zwrócenie uwagi na zagrożenia , jakie wynikają dla młodzieży z picia alkoholu.

Głównym  przekazem kierowanym bezpośrednio do młodzieży jest komunikat : alkohol okrada twoje życie z przezywania prawdziwej  miłości, przyjaźni, wolności, radości, z umiejętności radzenia sobie z trudnościami, z autentycznej zabawy, zdrowia, możliwości rozwoju, nauki, dobrej pracy, z dobrych relacji z rodzicami i rówieśnikami – nie ryzykuj.

Każdy program kończony jest krótką ankieta ewaluacyjną. Na podstawie analizy wyników szkoła otrzymuje sprawozdanie.

IV. Metody

Debata klasowa w oparciu o krótki film, burze mózgów, dyskusja panelowa.

V. Czas trwania i liczebność

Uczniowie jednej klasy – jedna godzina lekcyjna 45min (1realizator)

VI. Pomoce –  film „Nikt nie umie powiedzieć nie”, tablica, każdy z uczniów powinien mieć coś do pisania

VII. Koszt

300zł – 1h

250zł – przy zamówieniu w jednym dniu kilku klas/kilku zajęć