Archezja

Archezja: osada pra-Ojców – zajęcia profilaktyczno-integracyjne

To kilkugodzinna podróż przez Dolinę Prądnika, symbolizującą drogę przez średniowiecze, czasy biblijne do prahistorii. Wspólna wyprawa jest drogą ku dorosłości i drogą życia człowieka.

Zajęcia, poprzez nawiązanie do przeszłości, poruszają tematy aktualne dla człowieka współczesnego. Kwestie relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć.

I.Adresat  (trzy wersje zależne od wieku uczestników) 

Uczniowie szkół podstawowych, młodzież w wieku gimnazjalnym, uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych. Wiek uczestników oraz stopień integracji grupy jest głównym wyznacznikiem wyboru wersji programu.

II.Cele programu

Podniesienie wieku inicjacji nikotynowej, alkoholowej, narkotykowej lub/i zminimalizowanie czynników ryzyka wpływających na używanie środków psychoaktywnych.

Integracja grupy lub/i poprawienie relacji w grupie

Rozbudzenie zainteresowań archeologią , historią, filozofią i ekologią, poszukiwanie hobby, pasji życiowych.

Poszukiwanie naturalnych sposobów na radzenie sobie w sytuacjach stresu, lęku, niepokoju czy obniżonego nastroju.

Przyjemna wyprawa i dobra zabawa.

III. Opis programu

Program oparty na antropologii personalistycznej, logoterapii wg V. Frankla, modelu profilaktyki zintegrowanej wg dr Sz. Grzelaka, teorii napięć w opracowaniu R. Agnew. Zajęcia odbywają się w przepięknym klimacie Ojcowa i są prowadzone przez profesjonalnych i doświadczonych w pracy z młodzieżą profilaktyków. Forma podróży z młodymi liderami zachęca do myślenia, refleksji, ale również naśladowania zachowań prowadzących.

Jest to podróż filozoficzna w czasie i przestrzeni, która zmusza do zastanowienia się nad istotą człowieczeństwa, sensem i celem życia. Zajęcia nawiązują do historii neandertalczyka, jednocześnie poruszając tematy bardzo aktualne dla współczesnego człowieka. Pracujemy w Ojcowskim Parku Narodowym, na zamku, w jaskini oraz w zrekonstruowanej wiosce z pradziejów, tytułowej Archezji. Prowadzący, w czasie zajęć podkreślają ważność podejmowania decyzji w życiu, a także integrują grupę i niejako przy okazji rozbudzają zainteresowania i podpowiadają sposoby na twórcze spędzanie wolnego czasu. Uczestnictwo w programie może stanowić nie tylko polepszenie relacji w grupie i odroczenie zachowań ryzykownych, ale też być początkiem pracy z liderami szkolnymi i środowiskowymi. Ewaluacja programu i przygotowane przez nas sprawozdanie  jest pomocne dla wychowawcy w dalszej pracy z młodzieżą.

Motywem przewodnim naszego działania jest pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami, akceptacji samego siebie i budowanie dobrych relacji z samym sobą i innymi. Zajęcia mają też cel edukacyjny (historia, geografia, biologia, astronomia), który został płynnie wkomponowany w całość programu.

Uczymy też jak radzić sobie z trudnymi emocjami i innymi problemami wynikającymi z procesu dorastania. Dlatego uczestnictwo w Archezji często jest początkiem serii zajęć realizowanych w szkole albo w środowisku lokalnym. W takiej długofalowej wersji nasze działania pozytywnie wpływają na zmiany zachowań, postaw i nieprawidłowych norm u młodzieży. BAZUJEMY NA WARTOŚCIACH, KTÓRE SĄ PONADCZASOWE I UNIWERSALNE.

IV. Metody

Pedagogika przeżyć, doświadczenie przygody, odpowiednio omówione, pozwalające  zapamiętać na zawsze emocje, uczucia i przemyślenia towarzyszące w Arhcezji. Burze mózgów, bieg terenowy, terenowe zadania do wykonania, psychodrama, mikrowykłady, sondaż opinii.

V. Czas trwania i liczebność

od 4 do 8 godzin (1realizator) – klasa szkolna do 35 uczniów

Pomoce –  jaskinia, zamek, osada praojcówdwumetrowe klocki do budowy domu, strzały i łuk, pudełka, kamienie, ognisko, kiełbaska, bułeczki.

VI. Koszt

55 zł za osobę