Autorytet

AUTORYTET – program profilaktyczny na bazie CUDERa

Schemat i forma jest oparta na programie CUDER – natomiast środkowa część skierowana do uczniów zamiast o zagrożeniach związanych z nowoczesną technologią, podejmuje temat autorytetu we współczesnym świecie. (uczniowie 3x45min, rodzice, nauczyciele-schemat-patrz wyżej)