Co robimy

Nasze programy zostały pomyślane, jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego, zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej. Dzięki temu staramy się chronić uczniów przed szerokim spektrum zagrożeń (alkohol, narkotyki, dopalacze, przemoc, hazard, pornografia, internet,itp.), co wpisuje się nowe wytyczne Ministra Edukacji na rok szkolny 2016/17, mówiące w punkcie 3. o potrzebie „kształtowania postaw i wychowania do wartości”.

Fundacja kompleksowo organizuje również  konferencje naukowo-warsztatowe dla samorządów gmin, szkół, stacji Sanepidu i innych instytucji. Zapewnia:

  1.  Udział przedstawicieli nauki oraz profesjonalistów – praktyków w dziedzinie profilaktyki społecznej.
  2.  Patronat honorowy przedstawicieli władz rządowych i nauki,
  3. Catering,
  4. Obsługę techniczną, nagrywanie, materiały pokonferencyjne itd.