CUDER

CUDER – program profilaktyczny z przygotowaniem do rekomendacji

I. Adresat

Program adresowany jest do 3 grup: dzieci (szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej), rodziców i nauczycieli.

II. Cele programu

Wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zachowań ryzykownych wynikających z procesu rozwoju oraz dysfunkcji środowiskowych.

Podniesienie wieku inicjacji związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych i powiązanych z tym zachowań.

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące z nowoczesnych technologii i wskazanie sposobów na rozważne korzystanie z komputera, internetu oraz telefonów komórkowych.

Pokazanie zdrowych sposobów na prawidłowy rozwój i radzenie sobie w problemami związanymi z okresem adolescencji.

Zmiana przekonań normatywnych dotyczących zachowań młodzieży.

III. Opis programu

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. Wychodzimy z założenia, że im bardziej uczeń refleksyjny tym lepiej chroniony jest przed zagrożeniami. CUDER jest programem profilaktyki zintegrowanej wg modelu dra. Sz. Grzelaka. Największy nacisk w programie wywierany jest  na inicjowanie rozwoju sfery motywacji do dobrego działania i dopiero, kiedy wychowanek potrafi odpowiedzieć  na pytanie: „po co mam być dobrym człowiekiem?”, dostaje podpowiedzi, w jaki sposób takim się stać.

Główne wartości, na których budujemy program to: prawda, miłość i wolność.

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie mody na radość.

Spotkanie z uczniami trwa około trzech godzin (3×45 min), jest podzielone na trzy części:
1. Kim jesteś? – prezentacja antorpologii personalistycznej w formie pionka do gry;
2. Część dotycząca problemu uzależnień behawioralnych (element wymienny z tematem  AUTORYTETU – zapytaj przy zamawianiu zajęć)
3. Wielkoformatowa gra planszowa – rozegranie przykładowej gry profilaktycznej CUDER

W trakcie programu młodzież wypełnia ankiety, których analiza pozwala na ewaluację programu przedstawianą w szkole w formie sprawozdania.

IV. Metody

Miniwykłady, burze mózgów, gry dydaktyczne, metody inscenizacyjne, scenki z udziałem uczniów, świadectwa, psychodramy.

V. Czas trwania i liczebność

Uczniowie3 x 45 min – liczebność grupy max do 150 osób na dużej sali (3 realizatorów)

Rodzice – ok 60 min (1 realizator)

Nauczyciele – ok 60 min (1 realizator)

VI. Pomoce –  duża sala, wygodne siedzenia dla każdego z uczestników programu, każdy z uczestników powinien mieć coś do pisania (długopis, pióro), wskazane jest, aby po programie uczniowie nie mieli już zajęć lekcyjnych

VII. Koszt

3200zł – 3 grupy odbiorców: uczniowie, nauczyciele, rodzice

2500zł – tylko uczniowie