Historia

Dzisiejsza Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ARCHEZJA”, formalnie istnieje dopiero od 2015 roku jest jednak wypadkową od lat dobrze znanych i szanowanych projektów z zakresu profilaktyki i edukacji. Prezes Fundacji ARCHEZJA – Tomasz Gubała-od prawie 20lat działa w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki, a Janusz Magielski-wiceprezes Fundacji ARCHEZJA z podobnym dorobkiem w Stowarzyszeniu Solny Gwarek. Na bazie wiedzy tych profilaktyków,  doświadczenia realizowanych przedsięwzięć, ogromnej ilości nawiązanych kontaktów, partnerstwa różnych podmiotów, samorządów, instytucji, oddanych współpracowników, pasji wyspecjalizowanych realizatorów oraz misji dobrej profilaktyki – powstała „Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA”. Suma potencjału osób zaangażowanych w Fundację „ARCHEZJA” stanowi o jej bogactwie.

Nasza obecna działalność stanowi integralną częścią działalności przeszłej, tego, co robiliśmy i będziemy robić dalej, w tym samym składzie osobowym, w którym działamy od lat. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty, które realizowaliśmy z naszymi „archezyjnymi” współpracownikami:

1) „Trzeźwa Małopolska – No Promil No Problem” – kampania społeczna kierowana do młodych kierowców w wieku 18 – 30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy (www.bezpromilowo.pl); główne cele kampanii: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu; budżet kampanii 115.000 zł dofinansowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2008 r.

2) „Akademia Mistrzów” – projekt edukacyjny dla młodzieży, przygotowanie rekrutującej się spośród studentów (przyszłych pedagogów i nauczycieli) kadry opiekunów do pracy w świetlicach wiejskich, intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone metodą skautingu w innowacyjnej formie trzydniowego obozu przetrwania, uczące jak być wzorem dla młodszych; kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak rozminować agresję”; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.); budżet projektu 33.900 zł, dofinansowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2009 r.

3) „Alkoauto – przekonaj się osobiście” – tematyką projektu prowadzonego przez studentów i młodzież szkół średnich objęliśmy bezpieczeństwo na drogach ze szczególnym uwzględnieniem nietrzeźwości młodych kierowców. Pokazaliśmy młodym kierowcom jak wielkim zagrożeniem jest prowadzenie  samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zbudowaliśmy autentyczne małe auto („alkoauto”) o napędzie elektrycznym – pojazd imitujący opóźnienie reakcji kierowcy, podobnej do reakcji po spożyciu alkoholu i narkotyków. Podczas happeningów wszyscy chętni mieli okazję wykonania „alkoautem” slalomu między pachołkami. Projekt otworzył szansę nauki przeprowadzania kampanii społecznych, wymagał wiedzy z wielu dziedzin techniki; mechaniki, elektroniki (mechatroniki), uczył umiejętności manualnych, nauczył na temat oddziaływania środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, zachowań pasażerów i wielu aspektów bezpieczeństwa drogowego. Pojazd był przekazany w celach edukacyjnych do pokazowego użytkowania przez wojewódzką Policję drogową; budżet projektu 29.000 zł. dofinansowane przez Fundację Młodzież w 2009 roku.

4) „Akademia Mistrzów” (cztery edycje) – kolejne edycje projektu edukacyjnego dla młodzieży, budżet projektu 39.300 zł, dofinansowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w 2009 r.

5) Projekt edukacyjny dla młodzieży „CUDER – grupowa gra edukacyjna”. – „CUDER” – to nazwa gry i nazwa pionka, który składa się z pięciu elementów: – ciało, umysł, duch, emocje i relacje; – sfery, w których rozwija się człowiek. Celem projektu było opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, będącej połączeniem gry typu RPG z grą planszową, inicjującej rozwój osobisty i społeczny młodzieży. W grę można grać grupą do 25 osób. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego. Budżet 24.000 zł. Realizacja w roku 2010.

6) Projekt edukacyjny „Rodzinnie w Zielonkach – zintegrowany program profilaktyki”. Projekt dotyczył opracowania spójnego systemu wspomagania wychowania młodzieży szkolnej, opartego na profilaktyce zintegrowanej. Powstał jednolity, zintegrowany program profilaktyki szkolnej. Zorganizowane sympozjum pozwoliło usystematyzować filozoficzne fundamenty pod treści zawarte w grze „CUDER” stanowiącej jeden z podstawowych elementów tego programu. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. budżet 50.000 zł. Realizacja w roku 2010.

7) Projekt edukacyjny „Małopolska Akademia Mistrzów IV – Żyjmy z Pasją” (2012)

Małopolska Akademia Mistrzów to intensywny cykl warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki. Oferta obozu skierowana była do studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych, wolontariuszy, pracowników świetlic, nauczycieli i pedagogów, najchętniej w wieku od 18 do 25 lat. Mistrzowie, czyli profilaktycy, naukowcy, artyści z dużym doświadczeniem i dorobkiem prowadzą warsztaty z grupą liderów, którzy następnie pracują z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia plenerowe (artystyczne, archeologiczne i ekologiczne) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Podczas szkoleń uczestnicy nauczyli się praktycznej realizacji programów profilaktycznych „Archezja” i „CUDER”, opracowania i wdrożenia scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizowana po raz czwarty Małopolska Akademia Mistrzów skierowana do ludzi chcących rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne, dla kandydatów na „mistrzów”, czyli przewodników dla młodszych i mniej doświadczonych życiowo od siebie. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 48.655,00 zł.

8) Projekt edukacyjny „Osada z Pradziejów” – Opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej z udziałem ponad 200 osób. Scenariusze zajęć i warsztatów nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego. W przystępnej formie i wyjątkowym otoczeniu dzieci i młodzież otrzymują istotne dla nich treści wiedzy praktycznej i teoretycznej. Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć. Podczas zajęć w “pradziejach” wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, dla których po serii zajęć ogólnych organizujemy specjalne szkolenia. Celem tych zajęć jest wsparcie młodych ludzi i przekazanie im narzędzi do aktywizacji swoich środowisk lokalnych. Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 7.000 zł.

9) Projekt profilaktyki zintegrowanej uniwersalnej „Gra profilaktyczna CUDER” realizowana w dwóch edycjach  w roku 2014 i 2015.  W sumie zrealizowano 120 edycji programu dla 120 szkół w gminach na terenie całego kraju. Zrealizowano zajęcia dla 12 tysięcy uczniów i ich rodziców.