Ojcowie w Ojcowie

Ojcowie w Ojcowie, czyli rodzinna przygoda na terenie Ojcowa zajęcia w oparciu o profilaktykę zintegrowaną

I. Adresat

Rodziny, rodzice, szczególnie ojcowie (mężczyźni), wychowawcy, nauczyciele i wszyscy dorośli.

Dzieci i młodzież  będący członkami rodzin uczestniczących w zajęciach.

II. Cele programu

Wzmacnianie autorytetu rodzica, matki i ojca.

Wzmacnianie roli ojca, wskazywanie jak budować autorytet ojca , mężczyzny.

Budowanie i utrwalanie dobrych relacji w rodzinach i społeczeństwie

Rozbudzenie szerokich zainteresowań, poszukiwanie hobby.

Poszukiwanie naturalnych sposobów na poprawę nastroju.

Przyjemna wyprawa i dobra zabawa.

III. Opis programu

Program oparty na antropologii personalistycznej, logoterapii wg. V. Frankla, teorii profilaktyki zintegrowanej wg dr Sz. Grzelaka, teorii napięć R. Agnew. Zajęcia odbywają się w przepięknym klimacie Ojcowa i są prowadzone przez doświadczonych profilaktyków, w plenerze w Ojcowie i Archezji-osadzie praojców

Propozycja całodzienna (A):

Proponujemy Państwu przygodę, wspólną wędrówkę rodzinną z lokalizatorem GPS lub kompasem w dłoni przez piękny Ojców. Poszukiwanie drogi, znajdowanie ukrytych wskazówek i pokonywanie trudności w postaci zadań do rozwiązania oraz śmiech i radość, daje poczucie wspólnoty i buduje zaufanie.

Nagrodą za pokonanie wyzwań i dotarcie z humorem do „Archezji- osady praojców” jest wspólnie spożyty posiłek i możliwość zabawy w neolicie, strzelanie z łuku, budowanie i tworzenie z gliny oraz wiele niespodzianek.

Cały dzień radości i przygody, rodzina spędza bez udziału trenera, otrzymuje jedynie wskazówki i jest pod dyskretną opieką Anioła Stróża, którego spotyka dopiero w Archezji. Dzień  kończymy przy ognisku.

Propozycja całodobowa(B) :

Proponujemy Państwu pobyt 24 godzinny w pradziejach w Archezji i Ojcowie wraz z dziećmi, wspólne rozpalanie ogniska i nocleg w szałasowej osadzie. Wspólne przeżycie nocy w nietypowych warunkach w niecodzienny sposób buduje autorytet rodzica, który potrafi zadbać o bezpieczeństwo i jedzenie dla wszystkich członków rodziny. Te, zostając same w pradziejach, mają do wypełnienia trzy zadania. Dotychczasowe relacje osób korzystających  z tej propozycji są pełne zachwytów i dowodzą skuteczności  budowania dobrych relacji w rodzinie.

IV. Metody

Pedagogika przeżyć , doświadczenie przygody, odpowiednio omówione,  pozwalające  zapamiętać na zawsze uczucia i przemyślenia towarzyszące.

V. Czas trwania i liczebność

rodzina bez ograniczeń

wersja A –od 6 do 8 godzin, wersja B -24 godziny

VI. Pomoce –  jaskinia, zamek, osada praojcówklocki do budowy domu, strzały i łuk, pudełka, kamienie, ognisko.

VII. Koszt

wersja A – 70zł od osoby, wersja B – 130zł od osoby