Po czym poznać mistrza

PO CZYM POZNAĆ MISTRZA – zajęcia profilaktyczne (praca z filmami)

I. Adresat

Program adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej

II.Cele programu

Podniesienie świadomości uczniów czym jest i jakie cechy musi posiadać prawdziwy autorytet.

Pokazanie sposobów na rozróżnienie prawdziwych i sztucznych autorytetów

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące z nieodpowiedniego rozumienia pojęcia

III. Opis programu

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. Wychodzi od pytania „kim jest autorytet”, następnie poprzez filmy oraz ich analizę tworzy się obraz prawdziwego mistrza oraz wspólnie z młodzieżą ustalone zostają cechy, które są konieczne aby dorosły mógł być autorytetem. Podczas dyskusji szukamy takich zachowań, które mogą pokazywać, że dorosły jest potencjalnym autorytetem zwłaszcza w kontekście różnicy pomiędzy mistrzem, a idolem. Dodatkowym elementem jest dyskusja na temat postaw dorosłych – autorytarnej, permisywnej i autorytatywnej, młodzież zastanawia się, w której relacji najlepiej można się rozwijać i uczyć oraz w jaki sposób później samemu najlepszą postawę przyjmować.

IV. Metody

Miniwykłady, burze mózgów, filmy.

V. Czas trwania i liczebność

Uczniowie jednej klasy – dwie godziny lekcyjne jednego dnia (pod rząd) 2x45min (1realizator)

VI. Koszt

600zł – 1 zajęcia

500zł – przy zamówieniu w jednym dniu kilku klas/kilku zajęć

 

  • Wkrótce także program odnoszący się pojęcia „autorytetu” – skierowany do klas 1-3 – w przygotowaniu , zakłada oddzielne spotkanie z każdą klasą 45min, 1 prowadzący (trwają końcowe konsultacje z psychologami pracującymi z dziećmi młodszymi)