Rozpoznaj Autorytet

ROZPOZNAJ AUTORYTET – zajęcia profilaktyczne (praca z kartami)

 I. Adresat

Program adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, klasy 4-6, oddzielne spotkanie z każdą klasą

 II. Cele programu

Podniesienie świadomości uczniów czym jest i jakie cechy musi posiadać prawdziwy autorytet.

Pokazanie sposobów na rozróżnienie prawdziwych i sztucznych autorytetów

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące z nieodpowiedniego rozumienia pojęcia

Pokazanie wagi relacji autorytetu, w której każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji/miłości.

III. Opis programu

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników . Wychodzi od pytania „kim jest autorytet”, następnie pracując z zestawem kart realizator wraz z uczniami zastanawiają się nad cechami autorytetu  i dobierają z dostępnych cechy, które są niezbędne osobie, która mogłaby zostać uznana za autorytet. W trakcie dyskusji w pojawiają się różnice pomiędzy autorytetem, a idolem. Wspólnie z dziećmi prowadzący ustala, w jakich zachowaniach poszczególne cechy mogą się uwidaczniać u dorosłych. Podczas zajęć w sposób szczególny wskazujemy na rodziców i nauczycieli, jako mądrych dorosłych, którzy mogą takimi autorytetami dla nich być.

IV. Metody

Miniwykłady, burze mózgów, gry dydaktyczne.

 V. Czas trwania i liczebność

Uczniowie jednej klasy – jedna godzina lekcyjna 45 min (1 realizator)

VI. Koszt

300zł – 1h

250zł – przy zamówieniu w jednym dniu kilku klas/kilku zajęć