Sąd nad papierosem

Sąd nad papierosem – zajęcia profilaktyczne w formie debaty

I. Adresat

Program adresowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, będących w wieku sprzyjającym inicjacji nikotynowej.

II. Cele programu

Pokazanie zagrożeń związanych z paleniem papierosów

Wspólne wypracowanie zdrowych sposobów na radzenie sobie z trudnościami wynikającymi z rozwoju.

III. Opis programu

Uczniowie przed debatą przygotowują argumenty dla prokuratora, obrońcy oraz zapraszają  świadków  w sprawie „oskarżonego papierosa”.

Inwencja stron procesowych jest praktycznie nieograniczona. Eksperci służą radą i informacjami w przypadku gdy pojawiają się wątpliwości.

Podczas debat prowadzonych dotychczas uczniowie wykazywali się nie tylko wiedzą i poczuciem humoru,  bywały tez perełki krasomówcze przyszłych prawników.

Po odczytaniu wyroku i zamknięciu rozprawy eksperci odpowiadają na pytania zadawane przez uczniów będących publicznością na procesie.

Całość kończona jest quizem dla wszystkich uczestników debaty, zadawane pytania tematycznie dotyczą aspektów szkodliwości palenia papierosów.

IV. Metody

Metoda inscenizacyjna: odegranie przez uczniów procesu sądowego, debata klasowa w oparciu o obejrzaną scenkę, burze mózgów, mini wykłady.

V. Czas trwania i liczebność

Uczniowie jednej klasy – jedna godzina lekcyjna 45min (1realizator)

VI. Pomoce –  odpowiednie stroje dla uczestników (togi), dzwonek dla woźnego sądowego, młotek dla sędziego, tablica

VII. Koszt

300zł – 1h

250zł – przy zamówieniu w jednym dniu kilku klas/kilku zajęć