O Nas

„Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA” to przede wszystkim ludzie. Ludzie, których pasją i misją jest drugi człowiek.

Na początku była pewna idea, chęć pomocy wynikająca z braku alternatyw oraz sprzeciw wobec bezradności. Głównym założycielem i do dziś nieustannie działającym społecznikiem jest Tomasz Gubała: „Dziesięć lat temu profilaktyka wyglądała nieco inaczej. Podejmowane działania były ukierunkowane na skutek, a nie na przyczynę. Myślenie o zintegrowanej profilaktyce dopiero pojawiało się w umysłach realizatorów programów.”

W roku 2006, wykorzystując specyfikę i piękno Ojcowa oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej, został utworzony Plenerowy Ośrodek Profilaktyki Problemowej pod nazwą ARCHEZJA. Ta nazwa stała się naszym znakiem rozpoznawczym. Program profilaktyczno-integracyjny „Archezja-osada w pradziejach” jest z powodzeniem realizowany do dziś: w Ojcowie w plenerze i na szlakach Ojcowskiego Parku Narodowego oraz w osadzie pra-Ojców – to podróż przez Dolinę Prądnika, przez średniowiecze, czasy starotestamentowe, aż do prehistorii. Od samego początku Ośrodek Profilaktyki Problemowej ARCHEZJA, był wspierany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Stowarzyszenia Solny Gwarek oraz Fundację Homo Homini, formował się w coraz bardziej profesjonalnie działającą strukturę. „Na przestrzeni lat Ośrodek Archezja ewoluował wraz z problemami młodzieży – kiedyś były inne zagrożenia: przedwczesna inicjacja alkoholowa, narkotyki, teraz jest to raczej Internet, dopalacze”. Z biegiem lat powstawały kolejne projekty, zajęcia, warsztaty: realizowaliśmy program „Archezja: osada pra-Ojców”, program „Noe”, „Sąd nad papierosem”, „Alkohol Kradnie wolność”, „Saper,czyli jak rozminować agresję”,  kampanię społeczną „No-promil, No-problem”, warsztaty zielarskie, ekologiczne, artystyczne, garncarskie, bębniarskie. Stopniowo Ośrodek Profilaktyki Problemowej „ARCHEZJA” przekształcił się w Instytut Wspomagania Wychowania „ARCHEZJA”, a naszymi flagowymi programami profilaktycznymi stały się stacjonarne, realizowane w szkołach: „Autorytety” – program definiujący różnice między prawdziwym autorytetem i fałszywym, skupiający się na szukaniu mistrzów i wzorów do naśladowania, oraz „CUDER”, który jest ujęciem pracy wychowawczej opartej na 5 sferach – jakimi są – ciało, umysł, duch, emocje, relacje – towarzyszących prawidłowemu rozwojowi człowieka. Te programy profilaktyczne stanowią podstawę naszego myślenia zaczerpniętego z personalizmu – zintegrowane patrzenia na człowieka jako indywidualnego i niepowtarzalnego bytu, jego problemy, ale także możliwości.

Od niedawna zaczęliśmy nowy etap w naszej historii: „Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA” to ta sama misja, ci sami pasjonaci pracy z drugim człowiekiem, a z nowymi możliwościami statusowymi. Do realizowanej profilaktyki, edukacji i turystyki dołączą wkrótce mediacja i terapia (logoterapia). „Małymi krokami zbliżamy się de celu, którym jest kompleksowa pomoc. Wszystko zaczęło się ponad 10lat temu od pomysłów i marzeń, teraz powoli osiągamy realizację i spełnienie. To olbrzymi przywilej, ale też motywacja do dalszej służby w tym obszarze”.

  • wykorzystano fragmenty rozmów z Tomaszem Gubałą – prezesem Fundacji ARCHEZJA

 

Jeśli chcesz poznać dokładną naszą historię kliknij TUTAJ