Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki

„Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”

Część 1. Sytuacja ucznia w świecie zagrożeń behawioralnych

Zapoznanie się z najnowszą teorią na temat zagrożeń behawioralnych, metodologią badań oraz rezultatami przy wykorzystaniu analizy danych w programie STATISTICA. Przedstawienie w aktywny sposób poziomu zagrożeń i potencjału uczniów na podstawie najnowszych badań.

Prowadzący: Roman Solecki lub Karolina Gubała

Czas: 45min-60min

 

Część 2.  Teoria i praktyka stosowania profilaktyki zintegrowanej na podstawie „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”

Przedstawienie korelacji pomiędzy teorią, a praktyką w odniesieniu do Vademecum, które zostało opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i wydane we wrześniu 2015 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu EFS). Publikacja podsumowuje doświadczenia wielu lat pracy i ma znaczenie strategiczne dla tworzenia fundamentów spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki, które są oparte na badaniach naukowych, wartościach  i doświadczeniach praktycznych.

Prowadzący: Karolina Kmiecik-Jusięga i Tomasz Gubała

Czas: 60min

 

Część 3. Dobre praktyki na podstawie wzorowych programów profilaktycznych

Prezentacja fragmentów programów profilaktycznych:

– CUDER

– Saper

– czas i przestrzeń dla organizatorów, na podzielenie się własnym programem.

Czas: 60min

 

Część 4. Pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń

Czas: 30min-45min

 

Godzina rozpoczęcia konferencji oraz przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami – w zależności od potrzeb, do ustalenia indywidualnie.