Warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne

I. Adresat

Warsztaty adresowane są do młodzieży szkolnej w każdym wieku. Mogą zostać przystosowane do każdego poziomu edukacji, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

II. Cele

Głównym celem warsztatów jest zainteresowanie młodych ludzi zajęciami artystycznymi oraz pokazanie możliwości, jakie każdy człowiek posiada bez dodatkowych nakładów.

Dodatkowym problemem poruszanym w czasie zajęć jest wykorzystywanie naturalnych materiałów w tworzeniu, takich jak glina, rośliny, kamienie.

Warsztaty te pozwalają na dowolną realizację twórczych pomysłów, w sposób absolutnie dowolny w ramach naturalnych materiałów.

III. Opis
Warsztaty prowadzone są w niewielkich grupach do 30 osób lub w pojedynczych klasach. Mogą być realizowane zarówno na terenie szkoły lub innej placówki do której realizatorzy dotrą lub podczas wspólnego spotkania na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Spotkanie prowadzone jest przez odpowiednio przygotowanych realizatorów. Rozpoczyna się wspólnym ustaleniem zasad obowiązujących podczas dalszych części warsztatów.

Zajęcia mogą być prowadzone na kilka sposobów, w zależności od materiałów używanych podczas tworzenia:

Zajęcia z gliną – odpowiednio przygotowana glina w połączeniu z czystym piaskiem oraz wodą tworzy idealny materiał do tworzenia swoich pierwszych rzeźb.

Zajęcia z kamykami – używając niewielkich, czystych kamieni, najlepiej pochodzących z rzeki młodzi ludzie za pomocą kleju i farb tworzą fantazyjne stworzenia nazywane kamyczakami.

Zajęcia graficzne – młodzi ludzie znajdują naturalne przedmioty o oryginalnej fakturze i tworzą z nich matryce graficzne, które później odbijane są na papierze za pomocą tuszu.

„Leśny dywan” – zajęcia możliwe do realizacji jedynie na terenie OPN, młodzież w obrębie wyznaczonego terenu zbiera różnorodne elementy przyrody, które później cała grupa układa w fantazyjny dywan, piękną choć nietrwałą instalację.

Zajęcia mogą być dowolnie łączone ze sobą w zależności od potrzeb.

IV. Metody

Prezentacje umiejętności na żywo, zajęcia warsztatowe.

V. Czas trwania

Zajęcia mogą trwać od 1,5 do 2 godzin zegarowych. W przypadku realizacji zajęć na terenie OPN warsztaty mogą zostać dopasowane czasowo do pozostałego programu wyjazdu.

VI. Pomoce

Do realizacji potrzebne są przede wszystkim kleje i farby odpowiednie dla stosowanych materiałów: gliny, kamieni, roślin itp. Dodatkowo wykorzystywane są papier, tusz.