Warsztaty kuglarskie

Warsztaty kuglarskie

I. Adresat

Warsztaty adresowane są do młodzieży szkolnej w każdym wieku. Mogą zostać przystosowane do każdego poziomu edukacji, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

II. Cele

Głównym celem warsztatów jest zainteresowanie młodych ludzi kuglarstwem, które rozwija wiele zdolności zarówno manualnych, jak i intelektualnych. Młodzi ludzie trenują koordynację oko – ręka oraz usprawniają połączenia pomiędzy półkulami mózgowymi, co bardzo poprawia koncentrację oraz zdolności poznawcze.

III. Opis

Warsztaty prowadzone są w niewielkich grupach do 30 osób lub w pojedynczych klasach. Mogą być realizowane zarówno na terenie szkoły lub innej placówki, do której realizatorzy dotrą lub podczas wspólnego spotkania na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Spotkanie prowadzone jest przez odpowiednio przygotowanych realizatorów. Rozpoczyna się wspólnym ustaleniem zasad obowiązujących podczas dalszych części warsztatów.

Zajęcia opierają się przede wszystkim na żonglerce, prowadzący prezentują techniki za pomocą, których można zdobyć tą umiejętność. Do żonglowania wykorzystywane są piłeczki, maczugi oraz chusty.

Kolejnym warsztatem są przygotowania do fireshow, korzystając z podstawowych rekwizytów, młodzież może poćwiczyć ewolucje, jakie profesjonaliści wykonują używając ognia.

Warsztaty te są bardzo popularne wśród młodych ludzi, pozwalają ćwiczyć ich cierpliwość i wytrwałość podczas treningów

IV. Metody

Prezentacje umiejętności na żywo, zajęcia warsztatowe.

V. Czas trwania

Zajęcia mogą trwać od 1,5 do 2 godzin zegarowych. W przypadku realizacji zajęć na terenie OPN warsztaty mogą zostać dopasowane czasowo do pozostałego programu wyjazdu.

VI. Pomoce

Piłki, chusty, maczugi, poi, talerze oraz inne kuglarskie rekwizyty.