Warsztaty łucznicze

Warsztaty łucznicze

I. Adresat

Warsztaty adresowane są do młodzieży szkolnej w każdym wieku. Mogą zostać przystosowane do każdego poziomu edukacji, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

II. Cele

Głównym celem zajęć jest przybliżenie młodzieży zajęcia, jakim jest łucznictwo oraz czynności związane z nim bezpośrednio, czyli np. własnoręczne wykonywanie strzał.

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć młodym ludziom historię strzelectwa w naszym kręgu kulturowym.

Pozwalają wytrenować zarówno celność, jak i siłę podczas wykonywania strzałów oraz angażują również w precyzyjne prace manualne podczas tworzenia ręcznie z przygotowanych wcześniej materiałów strzał (jak najbardziej zbliżonych do historycznych oryginałów).

III. Opis
Warsztaty prowadzone są w niewielkich grupach do 30 osób lub w pojedynczych klasach. Mogą być realizowane zarówno na terenie szkoły lub innej placówki do której realizatorzy dotrą lub podczas wspólnego spotkania na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Spotkanie, prowadzone przez parę realizatorów posiadających doświadczenie w strzelaniu z łuku oraz w tworzeniu strzał, rozpoczyna krótki wstęp pozwalający na jasne określenie zasad obowiązujących w czasie warsztatów. Realizatorzy prezentują krótko historię łucznictwa, używane techniki oraz rodzaje grotów wykorzystywanych do tworzenia strzał. Następnie każdy z uczestników pod kierunkiem prowadzących ma za zadanie stworzenie własnej strzały posiadającej indywidualny charakter, strzały te będą używane podczas drugiej części spotkania.

Druga część warsztatów rozpoczyna się od wspólnego ustalenia dystansu z jakiego oddawane będą strzały oraz ponownego przypomnienia zasad. Prowadzący prezentują technikę za pomocą której młodzież będzie oddawała strzały. Następnie młodzi ludzie mają możliwość samodzielnego oddawania strzałów do celu pod kierunkiem prowadzących warsztaty.

IV. Metody

Mini wykład, burze mózgów, prezentacje umiejętności na żywo, zajęcia warsztatowe.

V. Czas trwania

Zajęcia mogą trwać od 1,5 do 2 godzin zegarowych. W przypadku realizacji zajęć na terenie OPN warsztaty mogą zostać dopasowane czasowo do pozostałego programu wyjazdu.

VI. Pomoce

W pierwszej części wykorzystywane są repliki grotów łuczniczych wykonanych średniowiecznymi technikami przez kowala, elementy potrzebne do tworzenia strzał: groty, promienie, gotowe lotki oraz materiały pomocnicze, takie jak farby czy klej.

W drugiej części używane są łuki o sile naciągu dostosowanej do grupy wiekowej, tarcze strzelnicze oraz dodatkowy osprzęt łuczniczy ( karwasze, kołczan itp.) do demonstracji.